Christoforusgemeenschap Woon en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperkingl Startpagina Christoforus Ligging Prijs Bezienswaardigheden Accommodatie Christoforusgemeenschap Fotos Contact
Het winkeltje Kaarsen/kousen/breiwerk/confituur/appelsap/ver siering voor de kinderkamer/houten schalen en lepels/vijfhoekige nestkastjes/postkaarten van Munte vroeger en nu/ info over Munte. Deze producten zijn gemaakt in de ateliers van de Christoforusgemeenschap, sociaaltherapeutische gemeenschap voor volwassenen met een mentale beperking. Er zijn 2 winkeltjes: - Christoforusgemeenschap, Asselkouter 34, Munte, open overdag van 9u tot 17u tijdens de weekdagen en op zaterdag. - De Handboog, Ruspoel 2 in Muntedorp, in de week vanaf 18u en op zaterdag en zondagvoormiddagen zijn we er
Werken Arbeid is een recht en een sterk integratiebevorderend middel. De werkzaamheden die worden aangeboden zijn ambachtelijk van aard.  Ze vormen een zinvolle kringloop waardoor degene die aan het werk is de kans krijgt om zich met het werk te verbinden, zich betrokken te voelen: van keukenwerk tot maaltijd, van zaaien tot oogsten, van ruw hout tot afgewerkte houten schalen enzovoort Tijdens het werkproces blijft de individuele mens niettemin centraal staan, de werkzaamheden dienen steeds te worden aangepast aan iemands individuele mogelijkheden.
Wonen  De sociaaltherapie werkt aan gemeenschapsvorming in de zin van ‘omgekeerde integratie’. De maatschappij wordt expliciet naar binnen gehaald opdat de persoon met een verstandelijke beperking een zo normaal mogelijk leven kan leiden.  Zo wordt de persoon met een handicap niet eenzijdig verplicht om zich aan te passen aan de maatschappij, maar ook de maatschappij doet de moeite om zich aan te passen aan de persoon met een handicap. Op deze wijze creëert de gemeenschap een sociaal netwerk dat ondersteunend werkt voor haar leden en hen behoedt voor vereenzaming en verschraling
meer info
Christoforusgemeenschap   De Christoforusgemeenschap is een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De sociaaltherapie is gebaseerd op de antroposofische mensvisie van Rudolf Steiner (1861-1925) waarin de lotsverbondenheid met de ander een belangrijke plaats inneemt.   Er wordt gezocht naar ieders individuele kwaliteit en eenieder krijgt ontwikkelingskansen. Ook de naaste omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking – ouders, verwanten, vrienden- speelt hierin een fundamentele rol, en zij participeren op alle niveaus van de voorziening. De verwantschap met alle leven rondom ons wordt zichtbaar gemaakt in de respectvolle omgang met planten, dieren en materialen en de keuze voor ecologische en biologische materialen, processen en voeding.   Een levendige uitwisseling met de omgeving zorgt ervoor dat de gemeenschap ook actief deel uitmaakt van het sociale, economische en culturele netwerk van onze maatschappij. Het is vanuit deze integratiegedachte dat de levensloopbegeleiding van de volwassenen gebeurt en dat hen een zinvol levensperspectief wordt aangeboden. Drie pijlers zijn hierbij van belang: het wonen, het werken en het uitbouwen van een sociaal cultureel leven.   Christoforus gemeenschap vzw is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als Tehuis voor Niet-Werkenden met matig tot ernstig verstandelijke beperking (VAPH).
Camping Christoforus
Christoforusgemeenschap